Extras din Regulament

Extras din Regulament de organizare si functionare al ORDINULUI  PRACTICIENILOR  DE MEDICINA COMPLEMENTARA / ALTERNATIVA  din ROMANIA

Biroul Central al Ordinului Practicienilor  de Medicina Complementara/Alternativa din Romania in temeiul:

– Legii nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă publicata in Monitorul Oficial din 08.08.2007;

– Statutului de infiintare legala, organizare si functionare a O.P.M.C.A. (Ordinului Practicienilor  de Medicina Complementara/Alternativa) din Romania inregistrat la Judecatoria Buzau ca persoana juridica fara scop patrimonial si certificat sub nr. 78 din data de 17.11.2008;

-Codului etic si de practica.al membrilor Asociatiei „ORDINUL PRACTICIENILOR de MEDICINA COMPLEMENTARA / ALTERNATIVA din Romania”

a adoptat:

Regulamentul de Organizare si Functionare al Ordinului Practicienilor  de Medicina Complementara/Alternativa din Romania.

Capitolul I

Art. 1.

O.P.M.C.A. din Romania s-a constituit la data de 17.11.2008 in baza Legii nr. 118/2007 Infiintarea, inregistrarea, organizarea si functionarea Ordinului Practicienilor  de Medicina Complementara/Alternativa din Romania s-a facut ca persoana juridica fara scop patrimonial si a fost inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Buzau. O.P.M.C.A. are ca principal obiect de activitate avizarea profesionala a practicienilor  in vederea obtinerii autorizarii de libera practica din partea Ministerului Sanatatii din Romania, apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de practician de medicina complementara/alternativa, precum si aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
(2) Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
(3) Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional.

Art. 2
Sediul Central al OPMCA din Romania este in municipiul Buzau

Art. 3
Ca autoritate publica in domeniu, Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania participa la elaborarea programelor, a actelor normative care reglementeaza domeniul medicinei complementare / alternative si realizeaza atributiile conferite de lege.

Art. 4
Ca organizatie profesionala, Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a practicianului de  in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre practicieni de medicina complementara / alternativa  a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica.

Art. 5
Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania reprezinta interesele profesiei de practician de medicina complementara / alternativa  si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege, pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.

Art. 6
(1) Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului practicienilor  de medicina complementara / alternativa  din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile statului.
(2) La nivel teritorial, atributiile corpului profesional sunt exercitate de filialele zonale ale OPMCA din Romania, in conformitate cu legea si prezentul regulament.

Art. 7
Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania isi exercita atributiile de autoritate publica si profesionala, conferite de lege si de prezentul regulament, in urmatoarele domenii principale de activitate:
a) imagine, relatii interne si externe;
b) etica si deontologie profesionala;
c) educatie profesionala continua;
d) legislatie si asigurari de sanatate;
e) studii si strategii de dezvoltare;
f) avizari;
g) profesional-stiintific si invatamant;
h) probleme socio-economice, financiar-contabile si administrativ;
i) secretariat.

Art. 8
(1) Ordinul Practicienilor  de Medicina Complementara / Alternativa din Romania este organizat si functioneaza pe criterii teritoriale la nivel  central si zonal, conform legii.
(2) Filialele zonale au personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu, precum si autonomie organizatorica si financiara, in conditiile legii si ale prezentului regulament.

Art. 9
Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale OPMCA cu respectarea principiilor democratice si al egalitatii tuturor membrilor, indiferent de specialitate, conform  regulamentului electoral aprobat de Biroul Central.

Descarca Extras din Regulament