Medicina Complementara si Alternativa Romania

ATENTIONAM TOTI TERAPEUTII CARE DORESC LIBERA PRACTICA DE EXISTENTA UNEI ORGANIZATII PARALELE CE EMITE ADEVERINTE DE MEMBRU IN ORDINUL PRACTICIENILOR DE MEDICINA AL UNIUNII PRACTICIENILOR DE MEDICINA COMPLEMENTARA SI ALTERNATIVA, ORGANIZATIE CARE NU ESTE SI NU SE SUBSTITUIE ORDINULUI PRACTICIENILOR DE MEDICINA COMPLEMENTARA/ ALTERNATIVA.

In temeiul Ordonantei Guvernului României nr. 26 / 30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii se constituie Asociatia “ORDINUL PRACTICIENILOR de MEDICINA COMPLEMENTARA / ALTERNATIVA„.

Scopul asociatiei este de a organiza profesionistii de Medicina Complementara / Alternativa din Romania

Asociatia  are ca obiect:

 • controlul si supravegherea exercitarii profesiei de practician de medicina complementara/alternativa.

si îsi propune:

 • sa dezvolte si sa informeze prin toate mijloacele legale despre Medicina Complementara / Alternativa;
 • sa reuneasca toti practicienii de Medicina Complementara / Alternativa;
 • sa faciliteze schimburile de informatii  între membrii sai, precum si cele cu organizatiile similare;
 • sa promoveze activitatea de Medicina Complementara / Alternativa din tara si în strainatate;
 • sa reprezinte Medicina Complementara / Alternativa în relatiile cu organizatiile  guvernamentale si neguvernamentale române, europene si internationale;
 • sa participe la elaborarea de norme si specificatii;

L E G EA 118 din 02.05.2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă

CAPITOLUL II

Dreptul de practică şi organizarea activităţilor de medicină
complementară/alternativă

Art. 5. – Autorizaţia de liberă practică de medicină complementară/alternativă

se eliberează pe baza următoarelor acte:

 1. a) diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior sau

atestatul ori certificatul de pregătire specifică în domeniu;

 1. b) certificat de cazier judiciar;
 2. c) certificat de sănătate;
 3. d) avizul Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă.

scopul general al Asociatiei este de a promova Medicina Complementara / Alternativa pentru beneficiul general al populatiei prin realizarea urmatoarelor obiective si activitati:

 • informarea populatiei despre importanta, utilitatea si metodele de Medicina Complementara / Alternativa;
 • organizarea de schimburi de experienta in tara si strainatate, initierea unor relatii de colaborare cu organizatii similare din tara si strainatate;
 • promovarea cercetarii si dezvoltarii in Medicina;
 • complementara / Alternativa si publicarea rezultatelor cercetarii stiintifice;
 • derularea de programe cu scop informativ, educativ , stiintific, terapeutic;
 • organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice;
  precum si organizarea altor activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 • realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise,
 • brosuri,programe informatice si alte materiale informative;
 • reprezentarea intereselor specifice ale membrilor si in relatiile cu alte societati precum si in relatiile cu institutiile statului;
 • afilierea la organizatii similare din strainatate si reprezentarea intereselor membrilor si in alte organizatii internationale ale caror scop
 • este convergent cu cel al Asociatiei;
 • inlesnirea accesului la Medicina Complementara/Alternativa a unor
 • pacienti din categorii sociale defavorizate;
  promovarea unei atitudini de intelegere si ajutorare a persoanelor aflate
 • in sfera de interes a Medicinei Complementare / Alternative;
  acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate de Medicina Complementara / Alternativa;
 • dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate;